Fundusze


UE:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

TARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przedmiotem projektu jest rozwój firmy poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej, co umożliwi wprowadzenie na rynek nowego produktu i usługi. W ramach projektu zostaje zakupiony automatyczny system pakowania i konfekcjonowania taśm wraz z dedykowanym systemem sterownia.

Wartość projektu: 570 000,00PLN. Szacowana wartość dofinansowania: 256 500,00PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

TARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przedmiotem projektu jest modernizacja linii do cięcia na arkusze oraz wyposażenia jej w nowoczesny system układania arkuszy wraz z dedykowanym systemem starowania.
Projekt umożliwi dalszy rozwój Spółki oraz wzrost konkurencyjności w zakresie cięcia blach cienkich na nietypowe arkusze i formatki.

Wartość projektu: 500 000,00PLN Szacowana wartość dofinansowania: 425 000,00PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

PL:

TARES Sp. z o.o. otrzymała dotację z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. zgodnie z numerem umowy:

105000020053691SP (tarcza 2.0) co pozwoliło nam na utrzymanie zatrudnienia i płynności finansowej oraz pokrycie części kosztów związanych z działalnością Spółki z tytułu trwania pandemii COVID-19.